Neerlanski

Nederlands leren en zo versneld integreren, aan het werk kunnen en een zo normaal als mogelijk leven verder uitbouwen. Dat kan dankzij Project Neerlanski. 

Sinds de Russische invasie van Oekraïne hebben volgens de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR al ruim 12 miljoen Oekraïners hun huis moeten verlaten, dat is meer dan een kwart van de totale bevolking. Zeker 4,7 miljoen mensen zochten onderdak in het buitenland, waaronder België. 

Zowel op federaal als lokaal niveau slaagde men er in om in een minimum van tijd de opvang en integratie te organiseren. En Oekraïners zijn bekend om door te zetten en niet bij de pakken te blijven zitten. Velen onder hen willen hier zo spoedig mogelijk Nederlands leren om zo werk te vinden op de arbeidsmarkt. Ze kunnen elke euro goed gebruiken om hun familie die achterbleef in een bijna helemaal verwoest land te helpen overleven. 

Om snel aan de slag te kunnen gaan, kunnen vluchtelingen deelnemen aan lessen uit het ruime aanbod van overheidswege. Maar de vraag naar Nederlandse lessen is zo groot dat de wachttijden steeds langer worden…  
Reden genoeg voor een bezig bij zoals uw nederige Leverancier van optimisme om actie te ondernemen.

Oefeningen : Ik ben…. . Wie ben jij?

“Neerlanski” is een initiatief om Vluchtelingen sneller te kunnen integreren door een intensief taalbad. Neerlanski gebruikt het platform en leermethodes van D-Teach, een startup in de sector van online leren.. Met steun van de lokale overheid en het OCMW in Berlare is ondertussen een pilootproject gestart met 12 Oekraïners. Zij zouden eind augustus de Nederlandse taal onder de knie moeten hebben en zo begin september op de arbeidsmarkt kunnen verschijnen. 

We zien het als een piloot-programma: de juiste mensen waren hier toevallig op het juiste moment op de juiste plaats en besloten samen dit project als een test op te zetten. Als het lukt kan dat een bijkomende piste zijn om later ook vluchtelingen uit andere landen sneller aan het werk te krijgen. Het is goed om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vullen maar ook goed voor de vluchtelingen zelf: ze voelen zich sneller nuttig en gewaardeerd.” dixit Mark De Backer, mede-initiatiefnemer en zelf ook al langer met de vluchtelingen-aan-het-werk-problematiek bezig … 

Het pilootproject draait 100% op de goodwill van jou en vele anderen. We streven naar snelle en maximale integratie van onze cursisten via intensieve Nederlandse lessen. Gedurende 2,5 maanden krijgen de deelnemers 2 halve dagen les per week. Dat gebeurt in de lokalen van het OCMW in Overmere. Voor dit pilootproject hebben we een budget nodig van 9.000€. De initiatiefnemers brengen zelf kapitaal in en we rekenen ook op jouw steun.

Jij kan op drie manieren je steun geven aan dit project:

  • Je steunt één of meerdere lesuren voor de hele groep : 50€/lesuur
  • Je steunt één of meerdere volledige lesdelen : 200€/lesdeel
  • Je steunt één of meerdere studenten : 450€/student

VZW Breinpiraten – Belfius BE53 0689 42 41 58 53 – vermelding : Neerlanski + pakket. 

Wil je overleggen met ons over deze of andere mogelijkheden, klik hier 

Leave a Reply