In 9 stappen naar perfecte balans

Hoeveel voornemens maakte jij voor 2022? Waar kijk je naar uit? Wat wil je realizeren?

Wist je dat je slechts voor 9 dingen aandacht hoeft te hebben om meer grip te hebben op jezelf en je geluk? In hun meest recente vlog/podcast gaan de breinpiraten hier dieper op in. Ik overloop ze hieronder nog even met jou. Voor elk van de onderwerpen vraag je je af hoeveel je krijgt en hoeveel je geeft aan anderen (en aan jezelf). Je zal ook merken dat de 9 parameters allemaal met elkaar verbonden zijn en dat wanneer je van een ervan te veel of te weinig krijgt of geeft, dat afstraalt op de andere. De eerste stap naar balans, is je bewust zijn van het gegeven. Vervolgens kan je gaan beïnvloeden en sturen. Let er steeds op dat je dat doet met een “doel” voor ogen dat positief geformuleerd is. Met andere woorden: doe iets, niet omdat je van iets weg wil, maar omdat je naar iets concreets toe wil.

  • VEILIGHEID – een veilig gebied en omgeving die ons in staat stelt om te leven zonder onnodige angst, ons volledig te ontwikkelen en ruimte hebben om te groeien. Wanneer we ons niet veilig voelen in onze omgeving neemt ons emotionele brein het over, en domineert het ons denken en ons gedrag, waardoor we in feite minder in staat zijn om ons rationele menselijke brein te gebruiken, en bijgevolg  angstig en agressief of angstig en gestrest worden. Dit is duidelijk en op grote schaal te zien in landen die verscheurd zijn door oorlog, maar komt overal voor waar veiligheid en in het gedrang komt: binnen gezinnen, op het werk, bij school en binnen onze gemeenschappen.
  • AUTONOMIE – een gevoel van controle over wat er gebeurt met ons en om ons heen;  de vrijheid om onze eigen beslissingen te nemen en keuzes te maken , die ons helpen om ons de baas te voelen over onszelf in plaats van overweldigd te worden door anderen of door het leven.
  • AANDACHT – geven en ontvangen zijn beide belangrijke vormen van voeding voor onze ontwikkeling. Als pasgeboren baby’s vroegen we onmiddellijk aandacht. Deden we dat niet, dan hadden we kunnen verhongeren. Aandacht voor elkaar maakt deel uit van onze groepsband als een gezellige soort en helpt ons een gedeeld realiteitsbesef te behouden
  • INTIMITEIT – emotionele verbinding met anderen door vriendschappen en liefdevolle relaties. We hebben allemaal op zijn minst één persoon nodig die ons accepteert voor wie we zijn, die niet bevooroordeeld is en ons zal steunen en verdedigen. Dit hoeven niet enkel de voor de hand liggende ouders te zijn, broers en zussen, partners of echtgenoten. Het kunnen even goed grootouders zijn, een leraar, een goede vriend, een buurman of een collega.
  • COMMUNITY – verbinding met mensen buiten onze directe familie, door werk, hobby’s, sport, geografische en culturele gemeenschappen. We zijn geëvolueerd als groepsdieren omdat we enkel zo konden overleven in barre omstandigheden. Dit gaat direct terug naar ht tijdperk toen onze voorouders hun bestaan te danken hadden aan het deel uitmaken van een primatengroep of stam. Degenen die werden gescheiden of verstoten werden zo goed als zeker opgegeten door roofdieren of ze stierven van uithongering. Zelfs in de wereld van vandaag, waar het onwaarschijnlijk is om door roofdieren te worden opgegeten, zijn we bang  om uitgestoten te worden. We hebben dan ook een zeer diepe behoefte om tot een groep te behoren. Dat zijn vandaag vooral ‘virtuele’ gemeenschappen, verzameld en verbonden door de technologie van sociale media. Dat geeft ons hetzelfde gevoel van veiligheid (?)
  • STATUS – binnen onze gemeenschappen: het gevoel dat we worden geaccepteerd, gewaardeerd en een status genieten binnen de groepen waartoe we behoren (werk, familie, stad, sport etc); gerespecteerd worden om wie we zijn en wat we kunnen doen (hoe we nuttig kunnen zijn binnen de groep). We moeten het gevoel hebben dat we gerespecteerd worden en gewaardeerd door de groepen, of gemeenschappen, waartoe we behoren zodat we ons niet in gevaar voelen om uitgestoren te worden of achtergelaten.
  • PRESTATIE & COMPETENTIE – een gevoel van inzicht, competentie, kennis en vaardigheden, zonder dewelke we ons ontoereikend zouden kunnen voelen. Wanneer we geen vertrouwen hebben in ons kunnen, ontwikkelen we een ‘laag zelfbeeld’, gebeurt het zelfs dat we ons terugtrekken uit onze eigen gemeenschappen. Oprecht vertrouwen, opgebouwd door competentie, geeft ons veerkracht om met de moeilijkheden van het leven om te gaan.
  • PRIVACY – genoeg tijd en ruimte om na te denken, te leren van onze ervaringen. In onze hectische, om aandacht vragende wereld is dergelijke privacy een steeds schaarser wordend goed en soms moeten we er bewust naar op zoek gaan, zodat onze geest niet wordt overladen met een chaos aan informatie.
  • BETEKENIS & DOEL – de parameter waar alles mee valt of staat. Toch is het niet eenvoudig om je doel onder woorden te brengen, om het te voelen en te weten waar je heen wil met jezelf en met anderen. Je eigen doel in harmonie brengen met gemeenschappelijke doelstellingen is een andere uitdaging die, wanneer ingevuld, bijdraagt tot balans.

Wanneer je elk van de parameters hierboven op een mengtafel zou plaatsen, hoe staan jouw schuifregelaars? Wat gebeurt er wanneer je ze hoger of lager plaatst? Hoe beïnvloedt de ene regelaar de andere?

Veel plezier met het bewust worden en vVolg de breinpiraten voor meer tips en info waarmee je de best volgende versie van jezelf kan worden!

Leave a Reply