Categorieën
Covid Het leven

Wat de media je niet vertelt over “positief zijn”?

Zalvende experimenten

Ik neem in november vorig jaar deel aan een congres waar artsen, therapeuten en specialisten drie dagen lang kennis delen over de rol van ons onbewuste. Het worden drie boeiende en leerrijke dagen vol interessante AHA-momenten. Een van de wetenschappelijk onderbouwde voordrachten gaat over een experiment waarbij een testgroep een zalf op de arm gesmeerd krijgt. Het is een onschuldige pommade waar alle mogelijke allergene stoffen uit zijn verwijderd. De testgroep weet dat niet. Er wordt hen een lang gedetailleerd verhaal voorgeschoteld dat het over een zalf gaat die tot nu toe bij zo goed als elk lid van vorige testgroepen een huidallergie veroorzaakt heeft. De arts die de voordracht geeft, is duidelijk zelf weer onder de indruk wanneer hij de resultaten deelt en vertelt dat bij ruim 1/3 de van de deelnemers er een allergische reactie ontstond op de huid. Het is een mooi voorbeeld van een “nocebo“. Net zoals een placebo je kan genezen terwijl er niks van genezende stoffen in het product zitten, doet een nocebo hetzelfde in de omgekeerde richting.

De vlucht naar de realiteit

Wanneer ik na drie dagen terug vlieg lees ik in een krant op de BA-vlucht een bijdrage over de situatie in het Midden-oosten. In een schrijnend artikel beschrijft een journaliste hoe gebieden langdurig bestookt worden met SCUD raketten en andere projectielen. Het geschetste beeld van een uiteenspattend gevaarte midden een woonwijk doet me huiveren. Me inleven in de permanente angst waarin onschuldige burgers leven, maakt me triest. Er aan denken alleen al geeft me rillingen. “Kom, denk rap aan iets anders”, zegt een stemmetje in m’n hoofd dan. Dat doe ik dan ook en wring de krant tussen het netje en de rugleuning van de zetel voor me. Ik dommel in en vlieg zonder het goed te beseffen terug naar mijn eigen realiteit, waarin alles peis en vree is… Althans, zo lijkt het.

Terwijl ik sinds die vlucht alweer enige tijd in die realiteit ben, daagt het in me dat het hier ook een oorlogsgebied geworden is. Ons anders zo vredig land gaat voor het eerst sinds lang gebukt onder voortdurend artillerievuur. De projectielen zijn gevarieerd: feiten, cijfers, opinies, beelden, grafieken, stemmen en indrukken. “De grootste vijand is dat verdomde virus”, hoor je overal … Alsof men in het Midden-Oosten zou zeggen: “de twistpunten tussen de betrokken landen zijn de grootste vijand”.

The mind can rule over the body

In mijn beleving is niet het virus de grote vijand. Wat ik er mee doe en hoe ik er mentaal en fysiek op reageer, zijn de grootste vijanden waar ik me tegen kan beschermen. Dat laatste heb ik volledig in de hand. “Ja maar”, -oh wat hou ik van zinnen die zo beginnen- “je hebt toch geen controle over hoe je lichaam zal reageren wanneer je besmet geraakt”, zeggen mensen rond me. “Dat is een overtuiging als een andere”, antwoord ik graag en vervolg met de vraag, “en hoe dient jouw overtuiging jou?”

COVID – 19 vindt ondertussen ook zijn weg naar de Happiness farm, de plek waar ik zo graag vertoef. De een heeft het hier al wat erger zitten dan de ander. Ik houd mentaal voor mezelf vol dat het een fait-divers is waardoor ik elk ander gevoel dan anders in longen, hoofd, spieren of buik niet opblaas tot de bevestiging dat het erger aan het worden is. Ik ben me er erg bewust van dat “je energie gaat waar je aandacht gaat”. Daarom gaat mijn aandacht vaker naar het positieve dan naar het negatieve. Bij jou?

Onderhandel met jezelf

Ik heb in vele voorbije opleidingen geleerd om te onderhandelen met delen van mezelf. Er is een deel dat zich ziek wil voelen, een deel dat zich goed wil voelen, een deel dat wil strijden, een deel dat wil rusten, … Het zijn allemaal als het ware piraten op mijn schip die graag even aan stuur staan. Ik respecteer en hoor ze allemaal. Ik vecht er niet tegen. Ik hou ze graag te vriend en heb geleerd ze als een “leider” samen te laten werken.
Die aan te leren vaardigheid is voor mij in de voorbije dagen erg nuttig geweest in het meesturen van hoe mijn lichaam op de besmetting reageert.

Ik herinner me een moment in mijn leven, nu al ruim tien jaar geleden, waarbij m’n levensgezellin plots heel onwel werd en we samen naar spoed reden. De spoeddienst was aardig gevuld. De arts van dienst deed een eerste diagnose en sprak woorden die ik nooit meer vergeet: “weet u, mevrouw. U bent de enige hier op spoed, die hier echt moet zijn”.

Ik wens iedereen voldoende mentale kracht toe, voldoende vaardigheid om met het aanhoudend artillerievuur van de media om te gaan.

Ik wens iedereen voldoende mentale kracht toe om met alle delen in je samen je lichaam zo goed als mogelijk op een besmetting te laten reageren.

Ik wens iedereen voldoende mentale kracht toe om aandacht te laten gaan naar het positieve en de energie te laten volgen.

Het zal er alvast voor zorgen dat zij die niet zonder hulp kunnen, meer ruimte krijgen om zich te laten helpen. Wie weet leidt dat langzaam tot een oh zo welkomme wapenstilstand.

Categorieën
Covid

Over die ene vrijheid die je nooit kan worden afgenomen

Wat een interessante tijden beleven we, niet?

Langs alle kanten worden nu eens in paniek, dan weer gecontroleerd onze vrijheden ingeperkt. Althans, zo ervaren we het… Dingen die we deden mogen we niet meer doen, dingen die we nooit deden, moeten we plots doen en mensen die we graag zien, kunnen of mogen we plots niet meer zien…

Er is één vrijheid die ons gelukkig nooit kan worden afgenomen. Er is één persoon in ons leven die nooit kan verboden worden om te ontmoeten… Het is die ene persoon met wie je samen zonder enige twijfel zal oud worden en sterven, … of gewoon sterven: jezelf

Ja, diegene die je soms verhalen vertelt die je van geen ander zou aanvaarden. Maar ook degene die je inspireert en aanmoedigt. Degene die nu eens heel behoudsgezind praat en dan weer de durver durft te zijn. Het is ook degene die we vaak het minst van al verzorgen. Mocht jezelf een ander zijn, je zou hem of haar wellicht pakken advies geven over gezonde levenswijzen, voldoende slaap, over hoe eenvoudig het kan zijn en je je toch niet zoveel zorgen hoeft te maken en over nog zoveel meer.

De vrijheid om die persoon elke dag te mogen ontmoeten en te koesteren. Dat kan niemand worden ontzegd. Je samen met hem of haar afzonderen in een rustig hoekje en de lucht in je longen trekken om ze dan net iets langer dan het inademen, terug uit te ademen. Terwijl je dat enkele keren samendoet, voel je je aangenaam zwaarder worden en één met de plek waar jullie dan zijn. Je voelt het in je hals, je hoofd, je wenkbrauwen en ook in je onderbenen en knieën en dijen. Langzaam verwen je elkaar met positieve verhalen en gedachten en voel je de energie stromen. Je merkt dat je voelt dat in steeds meer delen van je lijf en geest een immens tinteling van blij zijn overheerst. Het gevoel straalt en maakt een geluid waar je gelukkig van wordt. Het voelt zacht en kneedbaar en je kan het delen met elkaar. Het is die immense vrijheid, die nooit kan worden afgenomen,  die jou de kracht en de zin geeft om iedereen rondom jou die je kan zien, mag zien en wil zien en ook alle anderen die je niet wil, mag of kan zien te overstelpen met opbouwende vibraties van liefde, genegenheid en vriendschap die soms mag uitmonden in passie en vuur en ook in gewoon een klein berichtje, een attentie, een blik, een lach die zal herkend worden aan de kleine rimpeltjes naast je ogen.

Categorieën
Covid

Wat je nog niet wist over verandering

Waarom je dit wil lezen

Deze ochtend zag ik voor het eerst sinds lang een cijfer lager dan 90 op de weegschaal. De kilo’s gingen er bijna vanzelf af, zonder dieet, zonder regime. Ik hoor wel eens iemand zeggen dat het mijn aard is, mijn metabolisme. Dat is goed. Het zegt meer over het proces van die mensen dan dat het iets zegt over hoe die kilo’s verdwenen zijn. Over dat proces wil ik het hier even met je hebben, omdat het bijna moeiteloos binnen jouw bereik ligt; niet enkel voor kilo’s maar voor elke gewenste verandering in of aan jezelf. Ik gebruik hier verder de metafoor van het schip (mijn lijf), de kapitein (mijn bewuste) en de piraten (mijn onbewuste). 

De wil om iets te veranderen

Ik vaar ondertussen iets meer dan 50 jaar met mijn schip “Hans”.

Ik heb in die jaren veel gedacht en mijn boot bewust in de richting van mijn gewenste bestemmingen willen sturen en gestuurd.  Mijn kapitein kiest daarvoor telkens een selectie van piraten die hem kunnen helpen en laat zich door hen omringen. Tijdens de reis komen spontaan vaak nog andere piraten hun hulp aanbieden. Soms helpt dat, soms net niet. Tijd voor

Een concreet voorbeeld

Een van m’n gewenste bestemmingen is een kilo of tien afvallen. De kapitein weet dat dat voor de levensduur en de conditie van het schip erg nuttig is. Hij roept een aantal hulppiraten op het dek die meteen helpen: een piraat zoekt actief informatie over diëten, een andere is alert dat er niet gesnoept wordt, nog een andere piraat let op de hoeveelheden eten, etc… Het schip is er klaar voor en vangt de reis aan.

En dan loopt het mis….

Nauwelijks een dag ver in de reis, lijkt het al mis te lopen… Vanuit het benedendek zijn geheel buiten de wil van de kapitein nog enkele piraten “ter hulp” gekomen: er is een piraat die niet wil dat iemand honger lijdt aan boord, er is er een die wil dat iedereen blijft genieten van lekkers, etc…  Die piraten zitten al heel lang aan boord en hebben ook het beste voor met de het schip. Voelen zij zich wat bedreigd in hun rol, nu de kapitein zich laat omringen met andere piraten?

Ze hebben dat al eens meegemaakt. De kapitein wou vroeger ooit eens richting dieet varen, ze voelden zich zo bedreigd en toen pleegden ze muiterij waardoor na enkele dagen de koers weer gewijzigd was en alles terug naar het oude ging. Weg dieet… Herkenbaar, niet?

Loslaten of forceren?

Terug naar de verandering van daarnet… Ik vertelde al dat de kilo’s verdwenen zonder regime, dieet of andere dwingende maatregelen. Ik deed het ooit anders en hierdoor gingen in het verleden piraten aan het muiten, en dat wil ik niet meer. Ondertussen weet ik ook dat ik er met verstand alleen niet kom. 

Ik moet op een of andere manier alle piraten het eens kunnen laten worden over de bestemming.  Muiterij moet worden vermeden. Dat kan door de betrokken piraten gerust te stellen dat niemand honger zal lijden, dat iedereen blijft genieten. 

Vriend worden met de vermeende vijand

In de positieve psychologie noemen we dat “onderhandelen met delen”. Je vindt de positieve intentie van elke deel (Piraat) en ontwikkelt manieren om die intentie mee te nemen in de verandering. Het proces gebeurt vooral in je onbewuste geest. Daarom gebruik ik voor mezelf liefst zelfhypnose. Bij jou gebruik ik bewezen modellen en processen onder hypnose. 

Jouw volgende stap

Heb jij een gewoonte waar je vanaf wil? Wil je anders gaan reageren in situaties? Heb je angsten, allergieën die je liever kwijt dan rijk bent? Dan mag je zeker eens langskomen. Ik sta zelf nog steeds versteld van de effecten van de processen die ik toepas, echt. Zelf leerde ik die processen in de voorbije 10 jaar tijdens diverse cursussen die ik als master NLP practitioner volgde en volg bij hypnotherapeuten en neurowetenschappers met wereldfaam zoals Freddy Jacquin en Mike Mandel of Indre Viskontas.

Mijn AHA moment, jouw AHA moment

Ik hoor van mensen dat ze na een sessie vaak even (een dag) sterk terugvallen in het oude patroon. Het lijkt wel een afscheidsritueel.Vervolgens beleven ze enkele dagen overdreven het nieuwe gedrag en dan merken ze balans. Dat is ook normaal. Ik leerde tijdens mijn studies dat de veranderingen (bij de piraten) zich voordoen in het onbewuste. Na de sessie wordt het bewuste (de kapitein) ineens met de nieuwe situatie geconfronteerd en moet dan even door een proces om het nieuwe evenwicht gewoon te worden en het schip definitief in de gewenste richting te blijven sturen.

Het is een vloeiend gebeuren. Geen verplichtingen, geen opgelegde regels, geen geforceerde veranderingen van gewoontes… Nee, een transformatie die zich in het onbewuste afspeelt en nadien door het bewuste beleefd wordt, alsof het altijd zo geweest is.

Waarom je dit nu meteen wil doen

Dankzij de toenemende vraag naar mentale coaching tijdens en na de lockdown, ben ik in de mogelijkheid om de Online en Live sessies flink anders geprijsd aan te bieden. Zo kan jij nu jouw sessie (1 uur online of live) boeken voor 75 Euro ipv 150 Euro.

“Het beste moment om te veranderen is nu”

Tot gauw!

Categorieën
Covid

Breinpiraten in volle vaart

Blijven geloven in waar je voor gaat. Niet opgeven en je niet laten verzwakken door tijdelijke verzuchtingen. Ik heb het met vallen en opstaan geleerd. De voorbije 30 jaren waren een aaneenschakeling van hoogtepunten waartussen vele inspirerende laagtepunten die ik zelf zelden of nooit als laagtepunten heb ervaren. Het waren hooguit periodes van mogelijk ongemak door weinig inkomsten, projecten die werden uitgesteld of verwachtingen die anders werden ingelost dan verwacht, gehoopt of geanticipeerd.Ik heb er vooral uit geleerd. Ik leerde dat het helpt om te blijven geloven in wat je doet. Ik leerde dat het helpt om een houding aan te nemen van “slagen” en om je te voelen zoals je je zou voelen wanneer je bent waar je wil komen. Ik heb die houding ook in de voorbije 2 jaren aangehouden: 2 jaren van investeren, herorganiseren en nieuwe projecten opstarten met als gevolg –de cijfers liegen er niet om– reserves die op zijn. En ja, sinds begin dit jaar groeien een aantal fijne planten uit de vele zaadjes.
Ik geloof sterk dat in de geschiedenislessen van 2093, de kinderen zullen leren over de gouden jaren 20 van de 21ste eeuw. Ze zullen leren over de jaren waarin mensen verborgen schatten ontdekten, weerbaarder dan ooit waren en in harmonie met elkaar en met zichzelf wisten samen te leven en te werken. Ik ben blij dat ik aan die geschiedenislessen mag mee schrijven in het komende decennium. Ik doe dat vooral samen met anderen en geniet van de kracht van het co-creëren. Het leidt tot schitterende resultaten! Hieronder een greep uit de stempels die dit decennium zal dragen:
De breinpiratenschatkistEen fijne en intense samenwerking met breinpiraten Steph en Koen leidde tot de oplevering van de breinpiratenschatkist. Neem vandaag nog een abonnement en laat je zonder oponthoud inspireren!
De Breinpiraten NLP Essentials Online en Flex trainingNa de succesvolle tryout vorig jaar, zijn we nu van start gegaan met een eerste groep van niet minder dan 11 enthousiaste studenten die de NLP Essentials Flex training volgen. Via de breinpiratenschatkist kan ook jij je inschrijven voor de beste NLP online training ooit in onze regio. Je kan de training online volgen of kiezen voor de combinatie van online en klastraining. De volgende groep start begin mei. Er zijn nu al ingeschrevenen en we beperken de groep tot 10. Tot dan misschien!
Breinpiraten op school

Net op een ogenblik dat mentale weerbaarheid bij kinderen en jongeren een erg actueel thema is, rollen de eerste exemplaren van dit inspirerend werkboek van de pers. Het boek wordt momenteel al in één school als bron van inspiratie gebruikt.Wil je ook een exemplaar en evalueren of dit voor jou, jouw kinderen en hun school iets kan betekenen? Laat het me weten! Het boek kwam er na dat de Breinpiraten met succes een aantal kinderen leerden omgaan met “gepest worden”, waarna het pesten meteen stopte. Het werk bevat spelletjes en inzichten die kinderen bewust helpen te maken van de vele verborgen schatten binnen in zichzelf en de anderen.
Breinpiratenkampen voor kinderen en jongerenDit jaar organiseert onze nagelnieuwe Breinpiraten vzw voor de 2de keer een inspirerend kamp voor kinderen tussen 7 en 10 en een voor jongeren tussen 11 en 15. Het kamp heeft plaats tijdens de laatste week van Augustus 2020 (van maandag tot en met vrijdag). Je vindt al enkele details op de Breinpiraten website waar je je plekje kan reserveren. Meer info volgt!
En verder….
kan je 17 maart nu al blokkeren in je agenda en je inschrijven voor een inspirerende dag rond de verborgen schatten in jezelf.

Ondertussen staan er enkele Breinpiraten keynotes gepland zoals bij The Women in Technology Network Belux en draaien de piraten mee in fijne leer- en transformatieprojecten in samenwerking met onder meer Milernas, Microsoft en diverse KMO’s en individuen die zich graag door ons laten inspireren.
Bedankt alvast om ons te volgen. Dat kan via onze Facebookgroep, via een bezoekje aan de NLP Pub tijdens een van de aankomende Breinpiraten Parleys en/of door een kijkje te nemen in onze Breinpiraten Schatkist. en je te abonneren op ons Youtube kanaal!
AHOY!!

Categorieën
Covid

Van voornemen tot actie in 6 eenvoudige stappen

Een nieuw jaar, een nieuw decennium. Ik voel me meer dan ooit gemotiveerd om bij te dragen tot de herinneringen die mensen binnen vijftig jaar over de aankomende periode zullen hebben: “het was de max”, “wat een bloei, “de mensen leerden toen echt gelukkig te zijn”, “de harmonie die toen heerste was nooit gezien”, …

Jij hebt wellicht ook snode plannen en energieke voornemens. Ik deel hieronder een strategie die je zal inspireren om het niet bij woorden en ideeën te laten.

1. Visualiseer en beleef het resultaat

Zoek een rustige plek, sluit je ogen en reis naar de toekomst naar het moment waarop je bent waar je wil geraken. Gebruik nu je verbeelding en beleef hoe jouw wereld er nu uitziet. Hoe zie jij eruit, hoe ziet je omgeving eruit? Wat gebeurt er. Wat doe jij? Wat doen mensen rond jou? Welke kleuren zie je, welke geuren ruik je, wat hoor en wat voel je hierbij en waar voel je dat? Neem uitgebreid de tijd om dat beeld intens te beleven. Versterk elementen en voel wat dat met je doet: kleuren heviger maken, geluiden afstemmen, etc… Wanneer je helemaal in het beeld bent opgezogen, leg dan dat gevoel vast met een woord, een symbool of een gebaar.

2. Wie speelt welke rol?

Je hebt net beleefd hoe jouw wereld er zal uitzien wanneer je plan is uitgevoerd of je opdracht is geslaagd. Misschien doe je het alleen, wellicht zijn er anderen in betrokken. Maak een overzicht van alle mensen die een rol zullen spelen in het proces en in het resultaat. Welke rol spelen ze nu, wat zal tijdens het proces veranderen en eens je bent waar je wil zijn, zal er dan nog iets veranderen?

3. Wat is belangrijk?

Wanneer je met je plan start zijn er waarden die belangrijk zijn en overtuigingen die zullen helpen om het plan uit te voeren. Welke zijn die? Voor wie is wat belangrijk en wat zal vermogend werken en wat kan beperkend zijn? Wat zijn de opportuniteiten, wat zijn de valkuilen? De kans bestaat dat tijdens het proces en wanneer de opdracht is uitgevoerd nieuwe elementen belangrijk zullen zijn en oude elementen niet langer relevant? Maak hier een inschatting van.

4. Hoe gaan je te werk?

Je weet nu waar je wil geraken, wie er mee zal spelen en wat er op elk niveau vermogend en beperkend kan zijn. Nu kan je een inventaris maken van wat je allemaal zal nodig hebben om je doel te bereiken. Maak een inventaris van de middelen die doorheen het proces en eens je doel bereikt, nodig zullen zijn. Overloop ook wat niet langer relevant is. Kijk wat je hebt en wat je zal moeten leren, kopen of inhuren.

5. Wat ga je doen?

Dit is het moment waarop je een tijdlijn maakt, gevuld met procesdoelstellingen (aka babysteps). Koppel aan elke baby-stap een voelbare beloning en definieer die duidelijk. Zo kan je het “instant beloningsaapje” in jezelf en in anderen alert houden. Dat leidt tot de nodige tussentijdse dopaminestootjes en vermijdt afleiding of uitstel.

6. Waar en wanneer?

Vul nu je plan verder aan met praktische invullingen rond waar en wanneer wat zal gebeuren. Neem de kracht en invloed van tijdstippen en omgeving mee in rekening en weet dat die een grote rol kunnen spelen in je succes.

De 6 handvaten zullen het verschil maken in jouw volgende realisatie.

Je kan hierover sparren met me via mail, TEAMS of telefoon. Tot gauw!

Hans

Over de blogger

Hans is sinds 1995 een graag gehoorde bron van inspiratie in binnen- en buitenland. Hij is gepassioneerd door de werking van het brein en de impact hiervan op mens en samenleving. Hij combineert elementen uit de wetenschap, waar hij regelmatig zelf congressen en colleges volgt, met wat hij leert uit het leven en uit talrijke publicaties, boeken en cursussen. Hans overgiet dit alles met een heerlijk eloquente saus en een non -conformistische stijl die héél erg gesmaakt wordt door zijn publiek.

Hans is serieel ondernemer, auteur en oprichter van BREINPIRATEN. Dat is een organisatie die “mentale weerbaarheid” promoot en bewerkstelligt bij kinderen, jongeren en iedereen die verborgen schatten in zichzelf op een heel natuurlijke wijze wil ontdekken en inzetten.

Lees meer over hans op www.hansdemeyer.be

Categorieën
Covid

Happiness Hubs

Terwijl Tesla dorpen bouwt die geheel autonoom in hun energie voorzien, speel ik al lange tijd met het idee van Happiness Hubs. Beide concepten zijn perfect met elkaar te combineren.

Het centrale gegeven in een Happiness Hub is emotionele gezondheid. Elkeen kan en mag dat gegeven invullen naar eigen goeddunken. Om in een Happiness Hub te wonen, hoef je geen probleem te hebben. Het helpt om een aantal vooronderstellingen en houdingen te geloven of aan te nemen: ‘de kaart is niet het gebied’, ‘fair witness houding’, ‘achter elk gedrag schuilt een positieve intentie’, zijn er enkele van. Verder heb je als inwoner of bezoeker een open geest, ben je alert, nieuwsgierig en leergierig en vooral JEZELF.
In het centrum van de hub kunnen inwoners en bezoekers terecht voor uiteenlopende soorten mentale wellness onder de vorm van persoonlijke begeleiding, e-coaching, seminars, lezingen, gespreksgroepen en andere vormen van inspiratie.
De cirkel rond dat centrum bevat winkels en dienstencentra waar zoveel als mogelijk eigen producten en services worden aangeboden. We denken hier vooral aan dingen die in het dagelijks leven nuttig zijn. Voor vele andere aankopen of diensten kunnen bewoners vanzelfsprekend terugvallen op bestaande infrastructuur buiten de hub: scholen, ziekenhuizen, grootwarenhuizen, etc…
De derde cirkel bestaat uit een co-housing zone. Individuen en gezinnen kunnen er aan haalbare prijzen wooneenheden huren of kopen met een functionele mix van privé- en gedeelde ruimtes en veel groen.
De vierde cirkel is voor niet-permanente bewoners: er is mogelijkheid om te kamperen, een chalet te betrekken of een camper te parkeren voor een of meerdere dagen, weken of maanden.
In de buitenste zone krijgen grondstoffen, voeding en levensvoorzieningen alle aandacht. Zonnepanelen en windmolens voorzien de energie. Miniboerderijen waar duurzaam met dieren wordt omgegaan, velden met gewassen voor eigen gebruik en visplekken zijn enkele van de voorzieningen die daar worden onder gebracht.


Een Happiness Hub is een plek waar de bewoners en bezoekers ruimte kunnen maken en vinden om hun eigen aspiraties en bijdragen tot zichzelf en tot de wereld te ontdekken, te creëren of bij te schaven. Daarbij werken ze vooral aan zichzelf en vinden ze evenwicht en harmonie doorheen alle rollen die ze in hun leven vervullen: ouder, partner, individu, werknemer, feestvierder, … Door die harmonie en bewustwording merken de bewoners steeds meer vermogende overtuigingen en waarden in zichzelf en in de anderen en verdwijnen beperkende overtuigingen langzaam als sneeuw onder een warm zonnetje.
Happiness Hubbers (kijk, het wordt al een identiteit) vinden in de hub, in zichzelf en in de anderen alle middelen die ze nodig hebben om verder te kunnen in wat ze doen of willen doen, waar en wanneer ze dat willen.


De Happiness Hub is momenteel een concept. Ken jij mensen die gelijke waarden onderschrijven en in dit concept mee willen stappen? Breng ze gerust in contact. Wie weet groeit hier iets heel waardevol en mooi uit!