Wees op je hoede met ChatGpt

Na het lezen van deze blog zal ChatGPT nooit meer zijn wat het was #factcheck #fakenews #alertheid

Als je me een beetje volgt, weet je dat ik momenteel nogal wat tijd investeer in De Digital Comfort Factory, een nieuwe BV die de Digital Comfort Index naar de markt brengt.

Ik daagde dit weekend ChatGPT uit om me iets te vertellen over digitaal comfort en manieren om welzijn bij medewerkers te meten. Het platform gaf me zoals gevraagd een tiental methodes die hiervoor bestaan:

  • De Employee assistance Program Assessment
  • Workplace Health Assessment
  • De Werkbaarheidsmonitor (SERV)
  • De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid
  • De KU Leuven StressVragenLijst (KULSVL)
  • De Bevlogenheidsmonitor
  • Job Demands-Resources Scale (JD-R Scale) (die wij als basis gebruikten in onze research)
  • Utrechtse Burnout Schaal (UBOS)
  • Maslach Burnout Inventory (MBI)
  • Health and Safety Executive Stress Indicator Tool (HSE Tool)

Het verhaal

Dat ChatGPT voorlopig spontaan nog niets vertelt over “De Digital Comfort Index” is niet meer dan normaal. Dit tool is van na 2021 en de chatbot is niet met het internet verbonden. Nieuwsgierig als ik ben, vraag ik even meer doelgericht door of de bot al gehoord had van de index. Hieronder het antwoord:

Ja, ik heb gehoord van de “digitale comfort index”. Dit is een meetinstrument dat gebruikt wordt om het digitale comfortniveau van werknemers te meten. Het digitale comfortniveau verwijst naar de mate waarin werknemers zich comfortabel voelen bij het gebruik van digitale technologieën op de werkplek. Het meetinstrument is ontwikkeld om organisaties te helpen inzicht te krijgen in het digitale comfortniveau van hun werknemers en om gerichte interventies te ontwikkelen om dit comfortniveau te verbeteren. (…)

Interessant. Ik stel vervolgens de vraag wie de index ontwikkelde…

De “digitale comfort index” is ontwikkeld door Acerta, een Belgisch HR-dienstverleningsbedrijf. Het bedrijf heeft de Digitale Comfort Index ontwikkeld als onderdeel van hun dienstverlening om organisaties te helpen bij het verbeteren van de digitale vaardigheden van hun medewerkers en het ver(….)

Ik google ACERTA en Digital Comfort Index en vind geen enkele verwijzing hiernaar. Ik wijs ChatGPT op een mogelijke fout waarop het platform zich verontschuldigt:

Mijn excuses als mijn vorige antwoord onduidelijk was. Het concept van digitale comfort is breed bekend en wordt in verschillende vormen en benamingen gebruikt in verschillende onderzoeken en toepassingen, waaronder in de context van werk en organisaties.

De term “digitale comfort index” wordt specifiek gebruikt door het bedrijf Attentia, dat actief is in België en gespecialiseerd is in HR-dienstverlening en preventieadvies. Zij hebben in samenwerking met het onderzoekscentrum imec (Instituut voor Micro-elektronica en Nanotechnologie) en de KU Leuven de Digitale Comfort Index ontwikkeld (…)

Getriggerd door de correctie ga ik op het wereldwijde web op zoek naar meer details. Het is alweer een koude kermis waar ik van terug kom, en ja…. ik wijs ChatGPT op de situatie. Opnieuw krijg ik excuses 🙂

Excuses voor de verwarring, het lijkt erop dat ik foutieve informatie heb gegeven in mijn eerdere antwoorden. Na verder onderzoek lijkt het erop dat de Digitale Comfort Index niet is ontwikkeld door Attentia, maar door een andere organisatie genaamd Attentix.

Je kan het al raden zeker? Ook over Attentix en DCI lijkt er niets te vinden…

Het verhaal eindigt met nog een reeks verontschuldigingen

Ik heb tenslotte ChatGPT dan maar zelf vertelt wat het is en wie er achter zit en kreeg een “warm” woord van dank.

Enkele dagen later komt hierover nog niks terug in antwoorden rond DCI. Het enige wat ik nu lees is dat ChatGPT geen weet heeft van een “digital comfort index”

Wat ik leerde

De meesten onder ons zijn vertrouwd met online vertaaltools, niet? Die zijn uitermate nuttig en kunnen ook voor hilarisch foute vertalingen zorgen. Het helpt dat je de doeltaal kent en alles kan verifiëren en niet zomaar kopieert en plakt voor je live gaat met een vertaling.

Ik heb hetzelfde gevoel bij de AI in ChatGPT. Het is een uitermate nuttige technologie en tegelijk hou je best een kritische houding aan waarbij je niet zomaar kopieert en plakt (en gelooft) wat de bot je vertelt.

Dezelfde vragen stel ik me ook breder en bijvoorbeeld mbt Google en de manier waarop die antwoorden geeft. Misschien zijn er wel degelijk initiatieven geweest zoals ChatGPT ze beschrijft…

Als u het weet, laat het me weten in een comment

Ik wacht nu op het moment waarop ChatGpt zal terugkomen met de informatie die ik gaf over de Digital Comfort Index. Als dat moment er aan komt, is het zo nodig nog “meer scary” en zijn alertheid en doublechecken méér dan gewoon aan de orde…

U weze gewaarschuwd

Leave a Reply