Samen jouw doelstellingen waar maken

Realise your shiny goals together – Réaliser vos objectifs ensemble

dankzij de ontwikkeling van strategische vaardigheden en operationele ondersteuning en inspiratie rond Leadership, Sales en Marketing
by developing strategic skills and offering operational support and inspiration in the field of Leadership, Sales & Marketing
par voie du développement de compétences stratégiques et un support operationel et inspirationel dans les domaines de 
Leadership, Sales & Marketing

Ontdek wat een ondernemende creatieve 1000-poot voor u of uw organizatie kan betekenen: leadership, marketing, sales & personal coaching en inspiratie

Discover the value of a creative multi passionate for you and or your organization: leadership, marketing sales & personal coaching & inspiration

Découvrez la valeur ajoutée d’un multi-passionné créatif pour vous ou votre organisation: leadership, marketing sales & personal coaching & inspiration

Laat je inspireren (Nl, En)

5 dingen die je niet wist over NLP

Neuro-Linguïstisch Programmeren, of NLP, is een reeks technieken en strategieën die kunnen worden gebruikt om de communicatie en invloed in een zakelijke omgeving te verbeteren. Hier zijn een paar manieren waarop NLP professionals kan helpen: Communicatie verbeteren: NLP-technieken kunnen zakenmensen helpen om effectiever te communiceren met collega’s, klanten en klanten. Dit leidt tot betere relaties en meer omzet. Rapport opbouwen: NLP  helpt professionals om snel en gemakkelijk een band met anderen op te bouwen. Dit is belangrijk voor netwerken en het opbouwen van relaties met potentiële klanten en partners. Overtuigingskracht: NLP-technieken helpen professionals om anderen te overtuigen om een specifieke

Read More »

Hoe bezorg je waarde voor je klanten? (1/2)

Value-gesprekken Een value-gesprek is een gesprek dat zich richt op het verkennen van de persoonlijke overtuigingen, meningen en waarden van de deelnemers. Het is een soort gesprek dat is ontworpen om begrip en verbinding te vergemakkelijken door open, tot nadenken stemmende vragen te stellen die individuen aanmoedigen om hun perspectieven en ervaringen te delen. Value-gesprekken kunnen nuttig zijn in verschillende contexten, waaronder persoonlijke relaties, zaken en zelfs politiek. Door deel te nemen aan value-gesprekken, kunnen individuen elkaars motivaties, prioriteiten en perspectieven beter begrijpen en gemeenschappelijke grond en gebieden van overeenstemming vinden. Dit soort gesprekken kunnen ook een manier zijn om

Read More »

Gelukkig zijn, je kan het!

Maak tijd vrij voor dingen die je leuk vindt en die je energie geven. Denk positief en focus op de goede dingen in het leven. Oefen dankbaarheid door elke dag een paar dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Verminder stress door ontspanningsoefeningen te doen, zoals meditatie of yoga. Zoek sociale steun bij vrienden en familie en blijf verbonden met mensen die belangrijk voor je zijn. Zoek manieren om je te betrokken te voelen bij de wereld om je heen, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen of een hobby te hebben. Vind een evenwicht tussen werk en vrije tijd.

Read More »

Work Smart, not hard

10 tips to get more done in less time Set specific and achievable goals for each day or week. This will help you stay focused and prioritize your tasks. Create a schedule and stick to it. Having a daily routine can help you manage your time more effectively. Use a planner or calendar to keep track of your commitments and deadlines. Learn to say no. It’s okay to turn down requests or invitations if they don’t align with your goals or schedule. Avoid multitasking whenever possible. Focusing on one task at a time allows you to complete it more efficiently.

Read More »
present

Tips to present like a pro

Start with a clear purpose: It’s important to know why you are giving the presentation and what you hope to accomplish. This will help you stay focused and ensure that your presentation is effective. Organize your material: Make sure that your presentation is well-organized and easy to follow. Use headings and subheadings to break up the information and use transitional phrases to move from one point to the next. Use visual aids: Visual aids, such as slides or charts, can help illustrate your points and make your presentation more engaging. Be sure to use them effectively and not overuse them.

Read More »

Blader door m’n inspirerend blogarchief